Hygienická opatření

Hygienická opatření ve vnitřních prostorách zařízení

Před vstupem do penzionu si host pokaždé vydesinfikuje ruce a nasadí roušku.

  • Ve všech společných prostorách (chodby, schodiště, prostor u lednic, kuchyně, jídelna) je nutné nosit roušku. Rouška (pokrývka obličeje) se odkládá pouze při konzumaci v jídelně, kde je dodržován odstup sedících osob alespoň 2m (kromě rodiny, osob blízkých).
  • Vždy před vstupem do kuchyně a jídelny je nutné použít dezinfekci rukou a dodržovat alespoň 2m odstup od ostatních hostů při pohybu v těchto prostorách (vyjma rodiny, osob blízkých). Kuchyně je zpoplatněna částkou Kč 50,- za den v hotovosti na místě.
  • Nádobí je potřeba umývat teplou vodou (před i po použití) a otřít vždy pracovní desku linky (dotykovou plochu spotřebiče, madla lednice) desinfekcí. Umyté nádobí nenechávat v odkapávači.
  • Z důvodů hygienických opatření nebudou v provozu společné toalety na chodbě. Toalety používejte pouze na Vám pronajatých pokojích.

Hygienická opatření na pokojích hostů

  • Na pokoji není vyžadováno nošení roušky, ani jiné pokrývky obličeje.
  • Použití desinfekce nenahrazuje časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem. Je třeba dbá na častou a pravidelnou hygienu rukou, obličeje.
  • Požaduje se častější větrání pokoje.

Bezpečné chování ve venkovních prostorech (areál zahrady)

  • V případě dodržování bezpečného 2m odstupu od ostatních (vyjma rodiny, blízkých osob) není nutné nošení roušky.
  • V případě využití zahradního nábytku a sportovních potřeb je nutné po použití provést desinfekci povrchu.
  • Před vstupem do penzionu si host pokaždé vydesinfikuje ruce a nasadí roušku.