Rezervace

Zde si můžete pohodlně zarezervovat svůj pobyt v našem penzionu. Po odeslání rezervačního formuláře Vás budeme brzy kontaktovat k potvrzení a případnému upřesnění rezervace. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naší firmy prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004.

V případě, že by Váš pobyt měl začínát dříve než za dva dny od odeslání formuláře, kontaktujte nás prosím raději telefonicky!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů hosta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Host souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Host souhlasí se zpracováním osobních údajů hostitelem, a to pro účely ochrany osobního majetku, realizace práv a povinností. Nezvolí-li host jinou možnost (Chci odebírat newslettery), souhlasí se zpracováním osobních údajů hostitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou.

4. Host bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů hosta může hostitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Host potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se host domníval, že hostitel nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li host o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu hostitel povinen tuto informaci předat. Hostitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecné nazývané cookies.

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

- ke správě funkčnosti našich stránek

- při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané, na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům

- pro zapamatování přihlašovacích údajů- které pak není nutné opakovaně zadávat

JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní rypy, Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

- konzervní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

- remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správě zacílení

- analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu naších stránek

- esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookies třetích stran").

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.