Provozní řád

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se níže uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu!

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží pracovníkovi penzionu při příchodu platný doklad totožnosti a seznámí se s provozním řádem.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na vedení penzionu.
 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • V případě ztráty svěřených klíčů od ubytovacího zařízení a jeho součástí je host povinen uhradit Kč 3000,- 
 • Způsob úhrady za ubytování proběhne dle dohody, hotově nebo převodem.
 • Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí. Žádáme o konzumaci jídla v místech k tomu určeným - ne na pokojích.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách areálu.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem vedení penzionu.
 • V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
 • Příjezd a ubytování hostů od 16:00 hod do 20:00 hod. nebo dle domluvy s personálem, host je povinen opustit pokoj do 10:00 hod. dopoledne. Po 10:00 hod. může být účtována částka pokojonoci dle rezervace. 
 • Příjezd před 16:00 hod. je označován jako dřívější s poplatkem Kč 200,- 
 • Příjezd po 21:00 hod. je označován jako pozdní s poplatkem Kč 200,-
 • V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření.
 • V areálu penzionu je zákaz odpalování pyrotechniky.
 • Do penzionu je zákaz vstupu všech zvířat.
 • Zákaz používání kachlových kamen bez předchozího souhlasu vedení penzionu.
 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby a smluvní pokutu ve výši 5.000,-
 • Ceny mohou být odlišné v určitých časových období, jako jsou Vánoce, Silvestr či světové poháry.

STORNO PODMÍNKY:

 • Host může zrušit rezervaci zdarma do 7 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 3 dny před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny.
 • Méně než 3 dny před příjezdem bude hostovi účtována platba předem ve výši 100 % celkové ceny.

     BEZPEČNOST

 • Host bere na vědomí, že objekt, ve kterém se nachází je monitorovaný kamerovým a bezpečnostním systémem. Dochází tak ke zpracování osobních údajů osob, které do něj vstupují. Jedná se o externí zařízení z důvodu bezpečnosti, kdy soukromí hostů není nijak dotčené.